Spoty Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzegające przed firmami stosującymi nieuczciwe praktyki.

Spoty UOKIK – ostrzegające przed firmami stosującymi nieuczciwe praktyki – informacje o prawie odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem i możliwość skorzystania z bezpłatnej porady prawnej.

 

 

Print Friendly, PDF & Email