Liczne nieprawidłowości podczas kontroli placówek gastronomicznych typu fast food.

W III kwartale 2016 r. Inspekcja Handlowa sprawdzała na terenie województwa pomorskiego jakość i oznakowanie usług gastronomicznych oferujących potrawy typu fast food.

Kontrolą objęto 10 przedsiębiorców, nieprawidłowości stwierdzono w 9 skontrolowanych zakładach (90%).

Rzetelność obsługi – w 2 przypadkach stwierdzono podmianę asortymentową, gdzie droższe składniki oferowane w karcie menu zastąpiono tańszymi, tj. ser feta, serem sałatkowo-kanapkowym „carrefour” oraz sok z czarnej porzeczki nektarem porzeczkowym.

Prawidłowość uwidaczniania cen – w 5 placówkach (50%) naruszone zostały przepisy dotyczące uwidaczniania w zakresie nieuwidocznienia ilości nominalnych potraw.

Jakość surowców, półproduktów i potraw – zakwestionowano:
• partię tłuszczu smażalniczego z uwagi na lekkie zanieczyszczenie pozostałościami surowców wcześniej smażonych,
• 3 partie ryb z uwagi na oferowanie do sprzedaży innych gatunków niż faktycznie podawanych, tj. tilapię nilową zamiast okonia morskiego oraz limandę żółtopłetwą zamiast soli.

Prawidłowość oznakowania towarów – w 9 placówkach przy 380 rodzajach potraw i napojów w karcie menu nie podano wykazu składników lub pełnego wykazu składników oraz składników alergennych.

Przestrzeganie warunków magazynowania żywności oraz nieprawidłowości sanitarno – porządkowych:
• niewłaściwe warunki przechowywania stwierdzono w 3 zakładach (30%) – uszkodzone opakowania, niewłaściwa temperatura przechowywania,
• niewłaściwy stan sanitarny pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych stwierdzono
w 2 zakładach – urządzenia chłodnicze i blaty produkcyjne pokryte były wyczuwalną warstwą tłuszczu, przepełnione kosze ze śmieciami, itp.

Wykorzystanie ustaleń kontroli – skierowano wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego,
a także nałożono 3 grzywny w drodze mandatów karnych o łącznej wysokości 650 zł. Postawiono żądania porządkowe, w wyniku których przedsiębiorcy podjęli dobrowolne działania naprawcze.
Skierowano informacje do innych organów kontroli.
Ponadto:
• wszczęto postępowania administracyjne celem wydania decyzji o nałożeniu kar pieniężnych:
– 3 za wprowadzenie do obrotu zafałszowanych artykułów rolno-spożywczych
i nieprawidłowo oznakowanych,
– 6 za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających jakości handlowej określonej w przepisach szczegółowych.

Dodatkowo przedsiębiorcy zostaną obciążeni kosztami badań, w przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości w oferowanych wyrobach.

Ogólnopolski raport Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na temat wyników kontroli barów typu fast food ukaże się na stronie internetowej urzędu w grudniu bieżącego roku.

Dodatkowe informacje dla mediów:
Waldemar Kołodziejczyk
p.o. Rzecznika Prasowego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku
ul. Marii Konopnickiej 4
80–240 Gdańsk
tel. (58) 3410924 wew. 33
tel. kom. 502255765

Pobierz artykuł w PDF:
http://ihgd.pl/wordpress/wp-content/uploads/artykuly/07.11.2016-liczne_nieprawidlowosci_podczas_kontroli_placowek_typu_fast_food.pdf

Print Friendly, PDF & Email