Informacja o dniach wolnych od pracy w 2017 r.

Uprzejmie informujemy, iż Zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.03.2017 r. wyznaczono następujące dni wolne od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej: 2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia.

W tych dniach Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku oraz jego Delegatura w Słupsku będą nieczynne. Dniami pracy, w zamian za ww. dni wolne od pracy zostały wyznaczone: 13 maja, 24 czerwca i 9 września. Godziny pracy Inspektoratu i jego Delegatury w Słupsku pozostają bez zmian.

Print Friendly, PDF & Email